Polski Fundusz Multimedialny

Jesteśmy obecni…

AI

Polska jest na 27 miejscu na świecie pod względem wykorzystania AI w sektorze publicznym. Globalna wartość rynku AI do 2030 roku wyniesie 1,3 bln dolarów. Do 2025 roku zapotrzebowanie w Polsce na specjalistów AI wzrośnie do 200 tys osób, a na świecie dzięki nowym technologiom powstanie 133 mln miejsc pracy.

Rozwiązania oparte na AI do 2025 roku wdroży aż 97% największych firm międzynarodowych. Sektor AI do 2035 roku będzie mieć znaczny wpływ na rozwój gospodarczy. Automatyzacja i użycie rozwiązań AI zwiększy produktywność o 40%. Sztuczna inteligencja będzie szeroko stosowana w IT, handlu detalicznym, turystyce, logistyce, montażu samochodów, obróbce metali, produkcji zaawansowanej elektroniki i półprzewodników, opiece medycznej, telekomunikacji, procesach petrochemicznych i rolnictwie.

Nieco ponad 4 mld zł przypadło na transport przy udziale aplikacji. Jeszcze przed  pandemią w 2019 roku, rynek taksówek w Polsce należał do najszybciej rozwijających się w Europie, a jego roczny wzrost wynosił 30%.

2021 rok był przełomowy dla sektora transportu osób. W czerwcu odnotowano wzrost 30% na korzystanie z usług przewozowych do czerwca 2020 roku. Segment klientów indywidualnych w 2021 roku zanotował skok o blisko 200%, a aż o 70% urósł segment klientów biznesowych. Po zdjęciu restrykcji pandemicznych zapotrzebowanie na przewozy w miastach wzrosło o 80%.

Sektor transportu osób rośnie z roku na rok. Dane za rok 2022 roku przyniosą kolejne pozytywne wieści o tym rynku. To lukratywna branża, w której istnieje ogromny potencjał inwestycyjny.

Marketing

Rynek reklamowy wzrósł o 16,2 % w 2021 roku względem poprzedniego i o 7 % w porównaniu do roku 2019. Tym samym przekroczony został poziom sprzed pandemii. Wydatki na reklamę online wzrosły aż o 21,8 %, co przełożyło się na wzrost o 803,6 mln zł. Z kolei wydatki na reklamę telewizyjną wzrosły o 460,1 mln zł, a w radiu o 94,9 mln zł.

Łączny wydatek na reklamę online wyniósł 4,5 mld zł.

W czwartym kwartale 2021 roku Meta Inc. zanotowała zwiększenie globalnych przychodów reklamowych o 20,1 %, w Europie o 19,8 %.  Google zanotowało jeszcze lepszy wzrost. Alphabet podało wzrost przychodów reklamowych o 32,6 %, przychody z SEM wzrosły o 35,7 %, a przychody z YouTube o 25,4 %.

Rynek reklamowy w Polsce przekroczył wartość 10,5 mld zł. W pierwszej połowie 2022 roku rynek reklamy wzrósł o 5,5%.

Marketing

Rynek reklamowy wzrósł o 16,2 % w 2021 roku względem poprzedniego i o 7 % w porównaniu do roku 2019. Tym samym przekroczony został poziom sprzed pandemii. Wydatki na reklamę online wzrosły aż o 21,8 %, co przełożyło się na wzrost o 803,6 mln zł. Z kolei wydatki na reklamę telewizyjną wzrosły o 460,1 mln zł, a w radiu o 94,9 mln zł.

Łączny wydatek na reklamę online wyniósł 4,5 mld zł.

W czwartym kwartale 2021 roku Meta Inc. zanotowała zwiększenie globalnych przychodów reklamowych o 20,1 %, w Europie o 19,8 %.  Google zanotowało jeszcze lepszy wzrost. Alphabet podało wzrost przychodów reklamowych o 32,6 %, przychody z SEM wzrosły o 35,7 %, a przychody z YouTube o 25,4 %.

Rynek reklamowy w Polsce przekroczył wartość 10,5 mld zł. W pierwszej połowie 2022 roku rynek reklamy wzrósł o 5,5%.

OZE

Udział OZE w polskim miksie energetycznym wytwarzania energii elektrycznej w 2021 roku wyniósł około 15%. W założeniach polityki energetycznej rządu planowany udział OZE w zużyciu energii elektrycznej w 2030 roku to minimum 23%, natomiast produkcja energii to już minimum 32% udziału OZE. Udział węgla w produkcji energii będzie malał do maksymalnych 56% w 2030 roku i 28% w 2040 roku.

 

Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce w maju 2022 roku wyniosła 10 221,6 MW, co daje dwukrotnie więcej niż w maju rok wcześniej (4978,7 MW).

 

Znowelizowane założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 zakładają ponad 50 GW mocy do 2030 roku z OZE. Dziś Polska zbliża się do 20 GW (obecnie to 18,7 GW), przy czym 10,2 GW to udział fotowoltaiki, a do 2025 roku zakłada się już osiągnięcie poziomu 28 GW z OZE. Liczba prosumentów w Polsce zbliża się do miliona (966 350), a całkowita moc instalacji wynosi 6915,36 MW.

Instytut Energetyki Odnawialnej zakłada przekroczenie 20 GW z elektrowni słonecznych w 2025 roku.

 

Rynek Fotowoltaiki to rozwijający się sektor, który przy podwyżkach cen prądu, zyskuje całkiem nowe perspektywy. W ciągu trzech lat zakłada się 100% wzrost mocy z farm fotowoltaicznych, przy czym ponad 50% udziału fotowoltaiki to instalacje prosumentów. Potencjał branży jest ogromny, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej ambitnych planów energetycznych Unii Europejskiej.

Transport

W 2019 roku rynek przewozów był wart 6 mld zł. Wartość sektora w czasie pandemii w 2020 roku zmalała do nieco ponad 4 mld zł. Z kolei w 2021 roku sektor zyskał na wartości osiągając około 7 mld zł. Sektor przewozu osób ucierpiał mocno z powodu pandemii, natomiast wartość została szybko odbudowana, gdy zniesiono pewne ograniczenia, towarzyszące społeczeństwu przy pierwszych falach zachorowań.

Nieco ponad 4 mld zł przypadło na transport przy udziale aplikacji. Jeszcze przed  pandemią w 2019 roku, rynek taksówek w Polsce należał do najszybciej rozwijających się w Europie, a jego roczny wzrost wynosił 30%.

2021 rok był przełomowy dla sektora transportu osób. W czerwcu odnotowano wzrost 30% na korzystanie z usług przewozowych do czerwca 2020 roku. Segment klientów indywidualnych w 2021 roku zanotował skok o blisko 200%, a aż o 70% urósł segment klientów biznesowych. Po zdjęciu restrykcji pandemicznych zapotrzebowanie na przewozy w miastach wzrosło o 80%.

Sektor transportu osób rośnie z roku na rok. Dane za rok 2022 roku przyniosą kolejne pozytywne wieści o tym rynku. To lukratywna branża, w której istnieje ogromny potencjał inwestycyjny.

Transport

W 2019 roku rynek przewozów był wart 6 mld zł. Wartość sektora w czasie pandemii w 2020 roku zmalała do nieco ponad 4 mld zł. Z kolei w 2021 roku sektor zyskał na wartości osiągając około 7 mld zł. Sektor przewozu osób ucierpiał mocno z powodu pandemii, natomiast wartość została szybko odbudowana, gdy zniesiono pewne ograniczenia, towarzyszące społeczeństwu przy pierwszych falach zachorowań.

Nieco ponad 4 mld zł przypadło na transport przy udziale aplikacji. Jeszcze przed  pandemią w 2019 roku, rynek taksówek w Polsce należał do najszybciej rozwijających się w Europie, a jego roczny wzrost wynosił 30%.

2021 rok był przełomowy dla sektora transportu osób. W czerwcu odnotowano wzrost 30% na korzystanie z usług przewozowych do czerwca 2020 roku. Segment klientów indywidualnych w 2021 roku zanotował skok o blisko 200%, a aż o 70% urósł segment klientów biznesowych. Po zdjęciu restrykcji pandemicznych zapotrzebowanie na przewozy w miastach wzrosło o 80%.

Sektor transportu osób rośnie z roku na rok. Dane za rok 2022 roku przyniosą kolejne pozytywne wieści o tym rynku. To lukratywna branża, w której istnieje ogromny potencjał inwestycyjny.

Nieruchomości

W 2020 roku wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce wyniosła 4,9 bln zł, w stosunku do 4,3 bln zł w 2019 roku. Dało to 13,5% wzrost wartości na przestrzeni jednego roku. Z kolei wartość nieruchomość komercyjnych w 2020 roku to blisko 314 mld zł, co dało 12% w porównaniu do 2019 roku.

Po drugim kwartale 2021 roku wartość portfela kredytów prywatnych i pożyczek uplasował się na poziomie 712 mld zł, z czego kredyty mieszkaniowe to 70%, 501,9 mld zł.

W 2020 roku w Polsce oddano ponad 221 tys mieszkań i domów do użytku, co dało najwyższy wyniki w Europie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Fizycznie dało to trzeci wyniki w Europie.

Szacowany majątek nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce na koniec 2020 roku wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku i wartościowo stanowił około 224% PKB oraz 60% majątku trwałego w gospodarce.

E-commerce

W latach 2018 – 2027 wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie do 187 mld zł, co daje wzrost o ponad 94 mld zł. W 2019 roku szacowana wartość wyniosła 70 mld zł, w 2020 rok osiągnął 100 mld zł, a w 2021 roku wzrósł do 111 mld zł. Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.

W 2020 roku wartość e-handlu wzrosła o ponad 31 procent. Ponad 75% użytkowników w Polsce dokonało transakcji sieci w 2021 roku. Trend zakupów online jest coraz większy, a powszechny dostęp do internetu jedynie przyspiesza rozwój tej branży.

Globalny rynek e-commerce w 2023 roku ma osiągnąć 6,6 biliona dolarów. W 2022 roku rynek wzrósł o 20,4 %, a w 2024 roku poziom wzrostu ma osiągnąć 22%.

E-commerce

W latach 2018 – 2027 wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie do 187 mld zł, co daje wzrost o ponad 94 mld zł. W 2019 roku szacowana wartość wyniosła 70 mld zł, w 2020 rok osiągnął 100 mld zł, a w 2021 roku wzrósł do 111 mld zł. Polski rynek e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie.

W 2020 roku wartość e-handlu wzrosła o ponad 31 procent. Ponad 75% użytkowników w Polsce dokonało transakcji sieci w 2021 roku. Trend zakupów online jest coraz większy, a powszechny dostęp do internetu jedynie przyspiesza rozwój tej branży.

Globalny rynek e-commerce w 2023 roku ma osiągnąć 6,6 biliona dolarów. W 2022 roku rynek wzrósł o 20,4 %, a w 2024 roku poziom wzrostu ma osiągnąć 22%.

IT

W 2020 roku wartość rynku IT w Polsce osiągnęła 49,2 mld zł, a w drugim kwartale 2022 roku szacowana wartość rynku IT to 55 mld zł. Prognozy wskazują, że w 2026 roku wartość wzrośnie do poziomu 65 mld zł. Średnio co roku branża ma rosnąć 4,8 %.

W latach 2021 – 2027 wydatki z Funduszu Odbudowy UE na transformację cyfrową przeznaczonych będzie 20 mld zł. Wzrost branży IT w 2022 roku prognozowany jest na 5,5 %.  W sektorze IT wzrosła liczba ofert pracy o 60% w pierwszym kwartale 2022 roku.

Sektor IT rośnie systematycznie rok do roku. Jest to jedna z tych branż, które szybko wyszły z pandemicznego kryzysu. Ciągły rozwój i cyfryzacja pozwalają zachować optymistyczne prognozy dla branży, co więcej rynek IT, jest tym, który stoi za rozwojem technologicznym.

Jak zauważają eksperci ostatnie lata pokazały jak bardzo digitalizacja przyśpieszy i jej rozwój jest konieczny w wielu branżach.

Według danych Komisji Europejskiej w ostatnich latach w Polsce wzrosła liczba specjalistów aż o 15% osiągając w 2020 roku ponad 430 tys pracowników w branży IT.

Human Resources

Obroty firm członkowskich PFHR w zakresie pracy tymczasowej wyniosły w 2021 3,4 mld PLN (w porównaniu do 2,8 mld PLN w 2020). Wartość całego rynku pracy tymczasowej w Polsce w 2022 szacuje się na ok. 6 mld zł. O około 50% wzrósł obrót realizacji procesów rekrutacyjnych dla polskich pracodawców, a o 30% dla zagranicznych.

Ponad 1,1 mln osób co roku jest wspierana przez agencje zatrudnienia w znalezieniu pracy w Polsce. W 2020 roku wartość usług HR na świecie wyniosła 466 mld euro. Obroty całkowite firm członkowskich PFHR wyniosły 5,3 mld zł w 2021 roku. Na rok 2021 wartość globalnego rynku pracy tymczasowej wyniosła 268,7 mld euro.

Human Resources

Obroty firm członkowskich PFHR w zakresie pracy tymczasowej wyniosły w 2021 3,4 mld PLN (w porównaniu do 2,8 mld PLN w 2020). Wartość całego rynku pracy tymczasowej w Polsce w 2022 szacuje się na ok. 6 mld zł. O około 50% wzrósł obrót realizacji procesów rekrutacyjnych dla polskich pracodawców, a o 30% dla zagranicznych.

Ponad 1,1 mln osób co roku jest wspierana przez agencje zatrudnienia w znalezieniu pracy w Polsce. W 2020 roku wartość usług HR na świecie wyniosła 466 mld euro. Obroty całkowite firm członkowskich PFHR wyniosły 5,3 mld zł w 2021 roku. Na rok 2021 wartość globalnego rynku pracy tymczasowej wyniosła 268,7 mld euro.

Edukacja

Sektor szkoleń i konsultingu w Polsce podczas pandemii został zmuszony do transformacji i drastycznej adaptacji. Przez ostatnie 10 lat liczba przedsiębiorstw, które oferują usługi edukacyjne wzrosła o 31%. Obecnie na Polskim rynku działa blisko 82 tys takich firm.

W czasie pandemii, gdy szkolenia przeniosły się do platform online, jak podał ClickMeeting szkolenia stanowiły ponad 52% wszystkim wydarzeń, które odbyły się na tej platformie.

Neco ponad 40% firm jest w dobrej lub bardzo dobrej kondycji, a 23% z tych firm jest w bardzo silnej kondycji. Przy czym niemal 60% firm szkoleniowych jest w słabej lub bardzo złej kondycji (te stanowią 27%).

W roku 2021, w porównaniu do 2020, sektor szkoleń wzrósł o prawie 4%, co przełożyło się na powiększenie o 4,2 tys nowych przedsiębiorstw.

Sektor szkoleń rozwija się od lat. Wśród najczęściej wybieranych szkoleń i programów edukacyjnych są te rozwijające kompetencje liderskie oraz pomagające zarządzać ludźmi, a także szkolenia z zakresu zdobywania umiejętności w IT, czy sprzedaży.

Perspektywa dla sektora szkoleń jest bardziej niż optymistyczna. Aż 92% firm planuje wykorzystać szkolenia online, przy czym nie mogą stanowić więcej niż 50% wszystkich szkoleń. Co oznacza, że trend korzystania z usług szkoleniowych rozwija się i firmy decydują się na szkolenia stacjonarne i online, łącząc je w modelu hybrydowym. 86% firm zatrudniających powyżej 50 pracowników zleca szkolenia firmom zewnętrznym.

Szkolenia to także atrakcyjny wybór edukacji dla osób prywatnych, szukających możliwości rozwoju, które nie wiążą się z 5-letnim okresem edukacji na uczelni, zwłaszcza, gdy coraz więcej firm ceni szkolenia wyżej od klasycznego uniwersyteckiego wykształcenia.

Jak rozpocząć z nami współpracę ?

Prześlij
Opis Projektu

Spotkajmy się

Przejdźmy
analizę projektu

Ustalmy warunki współpracy

Inwestujemy

Wypełnij formularz
i dołącz do nas