Polski Fundusz Multimedialny

Jak zostać inwestorem?

Świat inwestora zdaje się atrakcyjną drogą dla każdego, kto chce czegoś więcej.

Większość osób myśli, że to oszczędzanie jest kluczem do budowania swojego kapitału i zabezpieczenia na przyszłość. Jednak nic bardziej mylnego.

Przy trzymaniu funduszy w “bezpiecznym miejscu” sztuką jest utrzymanie wartości pieniądza – te z czasem ją tracą. Przejdźmy dalej czyli do realnej drogi, która pozwala na zyskanie, co oczywiście jest obarczone ryzykiem. Inwestycja to sztuka, która wymaga minimalizacji podejmowanego ryzyka.

Oto 6 prostych zasad zdrowego podejścia inwestycyjnego.

  1. Mindset, czyli odpowiedz sobie na pytanie “czy jesteś gotowy inwestować?”, a z tym czy jesteś gotowy na ryzyko, które podejmuje każdy inwestor…
  2. Nie inwestuj wszystkich środków, jedynie tyle ile potencjalnie możesz stracić.
  3. Kontroluj swoje emocje. Nie pozwól by wiadomości z rynków wpłynęły na Twoją codzienność.
  4. Wyznaczaj cele. Inwestujesz, zarabiasz, miej konkretne cele, na które potrzebujesz tych pieniędzy. Łatwiej będzie Ci zarządzać kapitałem i zyskami.
  5. Dywersyfikacja. Najlepsi inwestorzy szukają kilku potencjalnych źródeł, nigdy nie wkładaj wszystkiego w jeden koszyk.
  6. Czytaj uważnie. Niezależnie od formy i kierunku, jaki obierzesz, pamiętaj aby dokładnie przeczytać warunki. Poznaj swoje prawa.

Akcje – co to oznacza dla inwestora?

W pierwszej kolejności spójrzmy czym w ogóle są akcje i czym jest spółka akcyjna.

Akcje to udziały w spółkach, które działają jako Spółki Akcyjne. Ta może wyemitować wiele akcji. Te następnie są obejmowane przez udziałowców. Co ważne! Każdy kto posiada akcje spółki jest współwłaścicielem jej majątku.

Z akcjami wiążą się pewne prawa i obowiązki dla akcjonariuszy. Oto kilka praw, które posiadacz akcji ma: prawo do głosu, które jest wprost proporcjonalne do posiadanych akcji, a także prawo do dywidendy, inaczej prawo do udziału w zyskach spółki.

Jeżeli spółka chce być notowana na giełdzie, wówczas musi uzyskać status spółki publicznej. Z tym wiąże się przedstawienie Komisji Nadzoru Finansowego prospekt 

emisyjny, inaczej mówiąc, szczegółowy opis działalności oraz sytuacji finansowej. Po przejściu wszystkich formalności spółka może wystąpić o notowanie swoich akcji, stając się spółką giełdową.

Spółka akcyjna, po co?

Rozwój przedsiębiorstw wymaga kapitału. Potrzeba funduszy to jeden z głównych powodów emisji akcji. To również pozwala zwiększyć wartość spółek. Początkowo każde przedsiębiorstwo korzysta z funduszy, kapitału, który wnoszą założyciele. Dalszy rozwój jest możliwy dzięki kredytom, lub po prostu wysokich przychodów.

Kolejny poziom rozwoju to wkroczenie w świat emitowania akcji i budowania kapitału. To również duży plus dla tych, którzy w dane akcje inwestują. Stają się inwestorami spółek, które się rozwijają i budują swoją pozycję w danym sektorze gospodarki.

Dla inwestorów wybór akcji grupy holdingowej, w które mogą inwestować, to także automatyczna dywersyfikacja środków. Za pośrednictwem jednego podmiotu stają się inwestorami w różnych sektorach i branżach.

Dlaczego warto inwestować na giełdzie?

Inwestowanie na rynkach giełdowych jest jednym z najbardziej atrakcyjnych sposobów zarabiania pieniędzy. Giełda oferuje nie tylko potencjalnie wysoką stopę zwrotu, ale również szereg innych korzyści. Po pierwsze, giełda zapewnia inwestorom możliwość osiągnięcia znacznych zysków.
Poprzez zakup akcji danej spółki, inwestor staje się jej współwłaścicielem. Jeśli firma rozwija się i osiąga sukcesy, inwestor może czerpać korzyści z jej wzrostu. Otrzymuje dywidendy, czyli wypłaty dla akcjonariuszy, z zysków generowanych przez spółkę.

Inwestowanie na giełdzie to także doskonała okazja do nauki i rozwoju. Analizowanie trendów rynkowych, badanie danych finansowych i obserwowanie zachowań rynku to ważne umiejętności, które można rozwijać, inwestując na giełdzie.

Giełda New Connect

Rynek akcji alternatywnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje notowane są w ramach tzw Alternatywnego Systemu Obrotów (ASO). To rynek prowadzony przez GPW poza Głównym Rynkiem.

New Connect to miejsce dla spółek innowacyjnych, wznoszących się i rozwijających. Rynek niesie wiele zalet dla emitenta jak i akcjonariuszy. Mniejsze i prostsze warunki wprowadzenia spółki do obrotu to otwarta droga dla prospektywnych spółek, by zadebiutować i stworzyć okazje inwestycyjne dla poszukujących inwestorów. Ci z kolei mają możliwość zainwestowania w akcje, które dają perspektywy na wysokie zyski.

Giełda Papierów Wartościowych opublikowała także krótki przewodnik po 

Rynku New Connect (link: https://newconnect.pl/komunikaty?ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=17476&title=GPW+opublikowała+Przewodnik+po+rynku+NewConnect )

Dla każdego inwestora poszukiwanie okazji jest czymś naturalnym. Świadomość tego jakie są zalety i korzyści z posiadania akcji spółki to krok pierwszy w podejmowaniu dobrych decyzji inwestycyjnych. Więcej o świecie inwestycji będziemy pisać w kolejnych artykułach.